Ro stadium

Den internationale løbs distance er 2000 meter for alle roere.  Banen skal være i én lige strækning, altså ingen sving undervejs. Den samlede længde af banen skal minimum være 2120 m.

Ved internationale løb er der typisk 6 både til start, men kravet til et ro stadion er, at der er minimum 8 baner til rådighed. Foruden banerne skal der være plads til at komme til starten, plads til opvarmning  samt plads til at “ro af” efter et løb.

Lagoa Rodrigo de Freitas
Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio

 

Den enkelte bane bredde skal mindst være 13,5 meter.

Dybden på vandet skal minimum være 3 meter. Der er dog undtagelser på gamle ro stadion hvor dybden typisk er 2 meter.

Der må ikke være en strøm i vandet eller anden fysisk påvirkning af vandet, som kan få betydning for bådene.

For hver 250 meter skal der være tydelig afmærkning af den tilbagelagte distance “250”, “500” ….. “1750”

Både kan have forskellige længder, men ved start skal de alle have stævnen (altså forenden) præcis på startlinien. Alle konkurrencebåde har en hvid kugle i stævnen, så man tydelig kan se bådens placering. Justeringen til startlinien kan enten ske  manuelt ved hjælp af en “starter”. En starter er en person som holder fast i hækken (altså bagenden) af båden. Alternativt, så har starteren en justerbar starter bro, som kan justeres frem og tilbage til bådens stævn er præcis på startlinien.

Start med variabel bro
Nathan Benderson Park, USA

 

Et ro stadions kvalitet afhænger af mange faktorer. De vigtigste handler om vandets beskaffenhed. De bedste baner i verden er kendetegnet ved, at der ofte er vindstille og spejlblankt vand. Det bliver spændende at se hvad fremtiden byder af nye baner som denne Nathan Benderson Park, planlagt til at blive bygget i Florida, USA (kilde: Nathanbendersonpark.org)

 

Ro stadium was last modified: by